Beto Perez je v ČR!

Beto Perez dorazil do ČR a neminula ho ani Televize Nova.

Beto ve Snídani s Novou – sledujte video na 18. a 35. minutě

Přečtěte si Betovy odpovědi v chatu na tn.cz

Článek o Betovi na doma.cz

Rozhovor s Betem na Radiu Bonton!

Beto v Televizních novinách – video na 13:44 minutě, instruktorka ve videu je Dita Průchová 😉