Zumba pro Mrákotín – pomůžete také?

Letos poprvé nedostaly postižené děti dotaci od státu, aby mohly jet na letní tábor do Mrákotína. Díky Standovi Moravcovi, který jezdí každý rok na na tábor jako asistent, se dověděli o situaci dětí Zumba instruktoři na Facebooku a společně naplánovali řadu akcí! Zumba pro Mrákotín se koná po celé ČR a dokonce až v Anglii, výtěžek ze všech akcí putuje na sbírkové konto!

Tábor pořádá odbor SPV Lysá – občanské sdružení, které se zabývá volnočasovými aktivitami dětí, mládeže a dospělých. Ing. Petr Polášek, předseda VV Odboru SPV Lysá nám napsal:
„V letošním roce připravujeme již 6. ročník tohoto tábora. Tábora se účastní kolem 30 dětí s různým typem postižení – s dětskou mozkovou obrnou, s epilepsií, Downovým syndromem, s poúrazovými stavy, děti středně a těžce mentálně postižené, děti slepé a hluchoněmé a děti týrané a zanedbané. Každé dítě na táboře musí mít osobního asistenta, který se o něj celý den stará, pomáhá mu při veškerých činnostech a zajišťuje jeho bezpečnost. Z tohoto důvodu je zajištění tábora finančně velmi náročné. Náklady na pobyt osobních asistentů značně zvyšují celkové náklady tábora a v silách rodičů, popřípadě jiných zákonných zástupců zúčastněných dětí, není tyto náklady plně uhradit. Všichni asistenti i ostatní pracovníci tábora pracují bez nároku na odměnu. Z tohoto důvodu vítáme každou finanční pomoc.
Letošní tábor se uskuteční v termínu 8. – 17.7.2012 v Domově Modrá kotva v Mrákotíně u Telče. Je to zařízení, které plně vyhovuje potřebám dětí se zdravotním postižením.“

Takže nakonec děti na tábor přesto pojedou. 12.května od 15:00 se konala Zumba pro Mrákotín také u nás v MB ve sportovním centru Move Energy s místní instruktorkou Lenkou Šnajdrovou a jejím hostem Ališi Gajič z Prahy. Akci podpořili svou přítomností instruktorky Lucka Adamcová (MB) a Jana Šťastná (Beroun). Žhavé Zumba songy okořenil krásným zpěvem a originálním kytarovým doprovodem Zoran Gajič.  Řada cvičenek se nově oblékla na stánku Feel Joy. Pro děti se vybrala částka  1900 Kč.

Pokud také chcete podpořit Dětský tábor v Mrákotíně, můžete zaslat libovolnou finanční částku na účet 3470067/3500! Informace poskytne v případě potřeby p. Moravec.

Akci si všichni báječně užili a zakončili ji posezením v restauraci Koliba.