Jak se stát Zumba instruktorem

Prvním krokem k pozici Zumba instruktora je absolvování víkendového školení pro instruktory Zumba Basic 1. Seznam aktuálních školení je ZDE nebo na webu naší ZES (Zumba školitelky) Daniely Česnekové. Cena školení je od 355 dolarů. Po absolvování školení můžete předcvičovat hodiny s názvem Zumba a prezentovat se jako Zumba instruktor. Pokud někdo předcvičuje Zumba hodiny a nemá platnou Zumba licenci, porušuje tím ochrannou známku a autorská práva společnosti Zumba. Seznam aktuálních Zumba instruktorů najdete ZDE.Školení pro instruktory může absolvovat kdokoliv od 18 let (existují výjimky pro mladší účastníky, pro více informací kontaktujte e-mailem ZES Danielu Česnekovou – daniela.cesnekova (at)zumbamail.com).

Jaké jsou podmínky pro absolvování školení pro Zumba ® instruktory?
Nemusíte splňovat žádné podmínky. Doporučuje se certifikát instruktora aerobiku *, ale není podmínkou pro účast na školení. Samozřejmě, je výhodou, pokud jste se již někdy zúčastnili Zumba hodiny nebo pokud máte zkušenosti jako instruktor jiných skupinových cvičení nebo tance. Ale nebojte se, mnozí dnes známí a úspěšní Zumba instruktoři byli jen návštěvníky hodin a neměli zkušenosti s předcvičováním. Na školeních je vždy i procento lidí, kteří nikdy nebyli na Zumba hodině. Nácvik kroků a příprava hodiny jim může trvat déle, ale mnozí z nich jsou stejně úspěšní. Vše je o tréninku, praxi a další práci na sobě. Na konci školení se neskládá písemná nebo praktická zkouška. Všem účastníkům školení dává Zumba stejnou šanci dále na sobě pracovat, trénovat a vzdělávat se, tak aby sami usoudili kdy jsou jako instruktoři připraveni odcvičit svou první hodinu. Licence Zumba instruktora je platná rok od školení

Licence Zumba fitness Vám dává právo předcvičovat hodiny s názvem Zumba® a říkat si Zumba® instruktor (a bez této licence není možné předcvičovat Zumba hodiny!). Zároveň je Zumba® v Čechách a na Slovensku chápána jako fitness program, proto je na jeho předcvičování potřebný fitness certifikát akreditovaný Ministerstvem školství v ČR / SR (např. akreditovaný certifikát instruktora aerobiku apod.) Je na vaší vlastní odpovědnosti, abyste si vyhledali, což je v místě Vašeho bydliště potřebné. Pokud budete chtít předcvičovat ve fitness centru nebo taneční škole – je třeba si prověřit v místě Vašeho bydliště, případně u Vašeho budoucího zaměstnavatele, zda budete potřebovat i akreditovaný certifikát instruktora aerobicu nebo ne.Pokud nebudete chtít předcvičovat pod fitness centrem nebo taneční školou, ale budete si chtít založit živnostenský list na Zumba fitness – prosím informujte se o podmínkách založení živnosti na živnostenském úřadě v místě, kde budete předcvičovat.

KONTAKTY pro více informací

DANIELA ČAVOJEC ČESNEKOVÁ
Zumba® Education Specialist ČR a SR
Webové stránky | Profil na Zumba.com
Kompetence: školení nových instruktorů

SIMONA KOZINKOVÁ
ZIN™ Community Council Volunteer
Profil na Zumba.com
Kompetence: péče o komunitu instruktorů, komunikace mezi instruktory, Zumba Home office a lokálními distributory